SMP-modellen

SMP-modellen

Definition

Forkortelse for: Segmentering, Målgruppe, Positionering
En strategi, der skal sikre en effektiv og målrettet markedsføring af virksomhedens produkter eller serviceydelser ved indledningsvist at skabe overblik over de forskellige segmenter, efterfølgende udvælge en målgruppe og afslutningsvist positionere sig i forhold til denne.

Se også

AIDA-modellen

En model, der betegner, hvilke faser en kunde gennemløber i mødet med såkaldt promotionstimuli. Modellen anvendes til at analysere og fortolke kommunikation, for eksempel reklamer, og er inddelt i fire faser, herunder (A) Attention (opmærksomhed), den tekst eller det billede, som fanger modtager, (I) Interest (interesse), den del, som fastholder modtager, (D) Desire (ønske), den del, der får modtager til at ønske sig at vedkommende ejede produktet, og (A) Action (handling), den del, der får modtager til at købe produktet.

Segmentering

(1) Virksomhed: Opdeling af et selskab i enheder langs (a) organisatoriske linjer (brancher, afdelinger, datterselskaber), (b) områder af økonomisk aktivitet (industri, marked, produktlinje) eller (c) geografiske områder.. (2) Finansiering: Opdeling af en pulje af aktiver i grupper med lignende karakteristika, fx rente og rentesats.. (3) Kundesegmentering: Inddeling af forbrugere i segmenter, oftest inden for demografiske og sociologiske karakteristika (alder, køn, uddannelse, indkomst).

SWOT-analyse

Forkortelse for: Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Et strategisk planlægningsværktøj, der skal bruges til at evaluere styrker, svagheder, muligheder og trusler i en organisations projekt eller enhver anden situation, som kræver en beslutning. SWOT-analysen er inddelt i styrker (det, virksomheden er god til), svagheder (det, virksomheden mangler, fx kompetencer, viden, kendskab, omdømme), muligheder (mulighederne på markedet, fx ny teknologi, trends, lovændringer) og trusler (udefrakommende faktorer, der truer forretningsmulighederne, fx økonomisk krise, trends, teknologi, nye konkurrenter).

RISC-modellen

Forkortelse for: Research Institute on Sociale Change.. Et segmenteringsværktøj til at kortlægge forbrugere i forhold til moderne/traditionel og fællesskabsorienteret/individorienteret. Modellen inddeler forbrugerne i grøn (moderne fællesskabsorienterede), blå (moderne individorienterede), lilla (traditionel individorienterede), rød (traditionel fællesorienterede) og grå (de ikke markante). Et andet segmenteringsværktøj, Gallup Kompas, bygger på RISC-modellen, men er mere nuanceret.