Positionering

Positionering

Definition

Målgruppens opfattelse af en virksomheds brand. Målet er at positionere sit brand strategisk i målgruppens bevidsthed for på den måde at maksimere virksomhedens potentielle fordele, differentiere sig fra konkurrenter, opnå konkurrencemæssige fordele og vinde markedsandele.

Kilde

Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M. & Hansen, T. (2009). Marketing Management. Pearson Education Limited, UK.

Se også

Customer Relationship Management (CRM)

Et (computer)system, der fungerer som bindeled mellem en virksomheds ansatte og deres kunder. Systemet hjælper med at profilere udsigter, forstå kunders behov samt at opbygge relationer. Definitionen på CRM er mange - her et uddrag:. . Chaffey & Ellis-Chadwick: “Using digital communications technologies to maximise sales to existing customers and encourage continued usage of online services through techniques including a database, personalised web messaging, customer services, chatbots, email and social media marketing.”