Konkurrencemæssig fordel

Konkurrencemæssig fordel

Definition

En overlegen position, som en virksomhed har opnået ved at give den samme værdi som sine konkurrenter, men til en lavere pris, eller ved at tilbyde højere priser for at give større værdi gennem differentiering. Der findes ifølge Porter to typer konkurrencemæssige fordele: Cost leadership og differentiation.

Kilde

Porter, M. E. The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press, 1985. (genpubliceret med ny introduktion, 1998.)