Differentiation

Differentiation

Definition

Oversat: Differentiering
Resultatet af en virksomheds indsats for at skille sig ud og skabe en unik værdi i forhold til konkurrenterne. Differentiering er en del af Porters generiske strategier.

Kilde

Porter, M. E. (1985): The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press (genpubliceret med ny introduktion, 1998.)

Se også