Cost focus

Cost focus

Definition

En strategi, som virksomheder anvender for at målrette sig en afgrænset del af markedet, fx inden for et geografisk område. Cost focus er en del af Porters generiske strategier.

Kilde

Porter, M. E. (1985). The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press (genpubliceret med ny introduktion, 1998.)