Cost leadership

Cost leadership

Definition

En strategi, som virksomheder anvender for at skabe lave omkostninger i deres niche. Formålet er at reducere driftsomkostningerne og derved skabe en konkurrencemæssig fordel overfor konkurrenterne. Cost leadership er en del af Porters generiske strategier.

Kilde

Porter, M. E. The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press, 1985. (genpubliceret med ny introduktion, 1998.)