Porters generiske strategier

Porters generiske strategier

Definition

En model, der betegner fire konkurrencestrategier og beskriver en måde, hvorpå virksomheder overordnet kan konkurrere på markedet. Modellen er inddelt i omkostningsleder (når en virksomhed konkurrerer på prisen), omkostningsfokus (når en virksomhed sælger produkter på visse dele af et marked), differentiering (når en virksomhed forsøger at differentiere sig ved at skabe ekstra værdi) og fokuseret differentiering (når en virksomhed målretter sig et nichemarked for at differentiere sig fra konkurrenterne).

Kilde

Porter, M. E. (1985) The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press (genpubliceret med ny introduktion, 1998.)