Omkostningsfokus

Omkostningsfokus

Definition

En strategi, som virksomheder anvender for at målrette sig en afgrænset del af markedet, fx inden for et geografisk område. Omkostningsfokus er en del af Porters generiske strategier.

Porter: “In cost focus a firm seeks a cost advantage in its target segment.”

Kilde

Porter, M. E. (1985) The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press (genpubliceret med ny introduktion, 1998.)