Differentiation focus

Differentiation focus

Definition

En strategi, som virksomheder anvender ved at opnå høje salgspriser og relativt god indtjening på et nichemarked. Fokuseret differentiering er en del af Porters generiske strategier.

Kilde

Porter, M. E. (1985): The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press (genpubliceret med ny introduktion, 1998.)