Differentieret marketing mix

Differentieret marketing mix

Definition

Et marketing mix, der tager udgangspunkt i, at produkt, pris, placering og promotion bør være tilpasset forskellige geografiske markeder. Formålet er at skræddersy sit marketing mix, så det stemmer overens med målgruppen og deres købsadfærd, behov, de demografiske forhold m.m.

Synonymer

Tilpasset marketing mix