Marketing mix

Marketing mix

Definition

Et planlagt mix af kontrollerbare elementer i marketingplanen og i virksomheder, der sælger fysiske produkter. Elementerne justeres, indtil den rigtige kombination er fundet, som tjener kunden bedst og hvor der opnås optimal indkomst. Under marketing mix indgår de 4 p’er, herunder:

Product: Identifikation, udvælgelse og udvikling af et produkt.
Price: Fastsættelse af pris på et produktet, der sælges.
Place: Udvælgelse af distributionskanal for at nå kunderne.
Promotion: En betegnelse for udvikling og implementering af en virksomheds promoveringsstrategi.

Definitionen på marketing mix er mange - her et uddrag:

Pride & Ferrell: “A firm’s marketing mix is the set of controllable, tactical marketing tools that it uses to produce the response it wants in the target market.”

Kilde

Pride, W. & Ferrell, O. C. (2016): Foundations of Marketing, 7th ed., Cincinnati, OH: Cengage Learning

Synonymer

De 4 P´er, handlingsparametre

Se også

Guerilla marketing

En markedsføringsstrategi, der beror på opfindsomhed og overraskelse snarere end traditionelle teknikker. Formålet er at skabe bevidsthed om et firma og dets produkter, ofte på ukonventionelle og mindeværdige måder. Definitionen på Guerilla marketing er mange - her et uddrag:. . Levinson: “Guerilla Marketing simplifies the complexities and explains how entrepreneurs can use marketing to generate maximum profits from minimum investments.". . Barringer et al.: “A low budget approach to marketing that relies on ingenuity, cleverness, and surprise rather than traditional techniques.”

De 7 p’er

Et udvidet marketingmix, der bruges i forbindelse med analyse af servicevirksomheder og serviceprodukter. De 7 p’er er inddelt i: Product, Price, Place, Promotion, People, Process og Physical Evidence.. . Product: Identifikation, udvælgelse og udvikling af et produkt.. Price: Fastsættelse af pris på et produktet, der sælges.. Place: Udvælgelse af distributionskanal for at nå kunderne.. Promotion: En betegnelse for udvikling og implementering af en virksomheds promoveringsstrategi.. People: En betegnelse for medarbejdere. Det er væsentligt, at en virksomhed rekrutterer de rigtige mennesker og uddanner, træner og motiverer medarbejdere, så kunden får en god oplevelse ved køb af et serviceprodukt.. Process: Fremstillingsprocessen af en service i en virksomhed. Formålet er at tilbyde kunden så god en service som muligt samt at gøre købsoplevelsen nemmere, fx via billetautomater, nem bestilling, ordremodtagelse, kundeklager m.m.. Physical Evidence: De fysiske rammer, en kunde bliver præsenteret for i forbindelse med et servicekøb, fx kvalitet, indretning, hjemmeside, duft, musik m.m.