Entangled marketing

Entangled marketing

Definition

Et markedsføringsinitiativ, hvor fokus er på at involvere modtagere i et specifikt brand. Formålet er at skabe relation og et stærkt tilhørsforhold, så det på sigt kan øge salget i virksomheden.