Fuldstændig konkurrence

Fuldstændig konkurrence

Definition

Et forhold på et marked, hvor ingen anden aktør kan påvirke en vare eller serviceydelses pris alene.

Synonymer

Perfekt konkurrence, Fuldkommen konkurrence, fuldkomment marked, kompetitivt marked, perfekt marked