Målgruppe

Målgruppe

Definition

En gruppe af mennesker, som virksomheden retter sin markedsføring mod med et formål om at afsætte sine produkter eller serviceydelser. En virksomhed kan have én eller flere målgrupper, som kan inddeles i primær målgruppe og sekundær målgruppe.