RISC-modellen

RISC-modellen

Definition

Forkortelse for: Research Institute on Sociale Change.
Et segmenteringsværktøj til at kortlægge forbrugere i forhold til moderne/traditionel og fællesskabsorienteret/individorienteret. Modellen inddeler forbrugerne i grøn (moderne fællesskabsorienterede), blå (moderne individorienterede), lilla (traditionel individorienterede), rød (traditionel fællesorienterede) og grå (de ikke markante). Et andet segmenteringsværktøj, Gallup Kompas, bygger på RISC-modellen, men er mere nuanceret.

Se også

Segmentering

(1) Virksomhed: Opdeling af et selskab i enheder langs (a) organisatoriske linjer (brancher, afdelinger, datterselskaber), (b) områder af økonomisk aktivitet (industri, marked, produktlinje) eller (c) geografiske områder.. (2) Finansiering: Opdeling af en pulje af aktiver i grupper med lignende karakteristika, fx rente og rentesats.. (3) Kundesegmentering: Inddeling af forbrugere i segmenter, oftest inden for demografiske og sociologiske karakteristika (alder, køn, uddannelse, indkomst).