Markedssegmentering

Markedssegmentering

Definition

En strategi, som har til formål at opdele et bredt marked i grupper, hvor forbrugere har fælles behov og prioriteter. Ved at segmentere bliver det nemmere at målrette sin markedsføring til en mere homogen gruppe. Grupperne kan opdeles i alder, køn, bopæl, værdier, livsstil, købsadfærd, forbrug mv.