Brancheanalyse

Brancheanalyse

Definition

En analyse af en virksomhed eller organisations branche for at skabe overblik over dens konkurrencesituation. Den mest udbredte brancheanalyse er udarbejdet af Michael Porter, som i Porters 5 forces giver overblik over konkurrencestrukturen i en branche.

Se også

Risikoanalyse

En analyse af de risici, som en virksomhed står overfor. En risikoanalyse består af fareidentifikation (virksomhed identificerer eventuelle ”farer” (hændelser), der kan ramme virksomheden), eksponeringsvurdering (en virksomhed vurderer, hvor eksponeret den er for at blive påvirket af eventuelle ”farer” (hændelser)) og responsanalyse (en virksomhed planlægger og responderer på de ”farer” (hændelser), som den kan have for at forebygge og mindske følgerne af hændelserne).

SWOT-analyse

Forkortelse for: Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Et strategisk planlægningsværktøj, der skal bruges til at evaluere styrker, svagheder, muligheder og trusler i en organisations projekt eller enhver anden situation, som kræver en beslutning. SWOT-analysen er inddelt i styrker (det, virksomheden er god til), svagheder (det, virksomheden mangler, fx kompetencer, viden, kendskab, omdømme), muligheder (mulighederne på markedet, fx ny teknologi, trends, lovændringer) og trusler (udefrakommende faktorer, der truer forretningsmulighederne, fx økonomisk krise, trends, teknologi, nye konkurrenter).