Brand

Brand

Definition

Et navn, udtryk, tegn, symbol eller design - eller en kombination af disse - der er beregnet til at identificere en virksomheds varer eller tjenesteydelser og differentiere dem fra konkurrenterne.

Kilde

Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M. & Brennan, R. (2009). Marketing an introduction. Pearson Education Limited, UK.

Se også

Employer branding

Et markedsføringsinitiativ, hvor en virksomhed forsøger at markedsføre sig over for sine nuværende og potentielle medarbejdere som en attraktiv arbejdsplads og ”et godt sted at være”. Formålet er at skabe et positivt omdømme blandt medarbejderne og i deres netværk (familie, venner) samt via sociale medier. Det er ofte afdelinger som HR og Kommunikation, der arbejder med en strategisk og sammenhængende kommunikation, så virksomheden kan etablere sig som attraktiv arbejdsplads og fastholde nuværende medarbejdere.