Corporate branding

Corporate branding

Definition

Branding baseret på virksomhedens eller organisationens traditioner, værdier og overbevisninger, som er fælles for alle i virksomheden, og som symbolsk integrerer de vidtfavnende aktiviteter, der foregår i mellem en virksomhed og dens nøgleinteressenter. Corporate branding udspringer af organisationens identitet og kommer til udtryk igennem sammenhængen i mellem virksomhedens vision, kultur og image.

Kilde

Hatch, M. J. & Schultz, M. (2009). Brug dit brand. 2. udgave, 2. oplag, Gyldendal

Se også

Employer branding

Et markedsføringsinitiativ, hvor en virksomhed forsøger at markedsføre sig over for sine nuværende og potentielle medarbejdere som en attraktiv arbejdsplads og ”et godt sted at være”. Formålet er at skabe et positivt omdømme blandt medarbejderne og i deres netværk (familie, venner) samt via sociale medier. Det er ofte afdelinger som HR og Kommunikation, der arbejder med en strategisk og sammenhængende kommunikation, så virksomheden kan etablere sig som attraktiv arbejdsplads og fastholde nuværende medarbejdere.

Sensory branding

Et markedsføringsinitiativ, hvor en virksomhed appellerer til alle sanser (syn, høre-, lugte-, smags-, og følesans) i relation til et brand. Formålet er at skabe følelsesmæssige forbindelser mellem en virksomheds brand og en forbruger. En multisensorisk brand-oplevelse kan skabe overbevisninger og holdninger til et brand; følelser, tanker og meninger. Jo flere sanser en virksomhed kan påvirke på en forbruger, des stærkere vil den følelsesmæssige forbindelse være mellem forbruger og brand.