Sensory branding

Sensory branding

Definition

Et markedsføringsinitiativ, hvor en virksomhed appellerer til alle sanser (syn, høre-, lugte-, smags-, og følesans) i relation til et brand. Formålet er at skabe følelsesmæssige forbindelser mellem en virksomheds brand og en forbruger. En multisensorisk brand-oplevelse kan skabe overbevisninger og holdninger til et brand; følelser, tanker og meninger. Jo flere sanser en virksomhed kan påvirke på en forbruger, des stærkere vil den følelsesmæssige forbindelse være mellem forbruger og brand.