Kultur

Kultur

Definition

En betegnelse for, hvordan man kan videregive adfærd til en ny generation (fx fra ledelse til medarbejder) eller bibeholde den eksisterende. På latin betyder kultur “det dyrkede”. Definitionen på kultur er mange - her et uddrag:

Hofstede: “Culture is the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people from others.”

Kilde

Hofstede, G. (2011): Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. The Netherlands.