Kulturforskelle

Kulturforskelle

Definition

En betegnelse for befolkningsgruppers forskelligheder, herunder levemåder, sprog, traditioner, normer mv.