Inkrementel innovation

Inkrementel innovation

Definition

En mindre fornyelse af et produkt eller serviceydelse, der forbedrer "genstanden" og skaber merværdi i et mindre aspekt. Inkrementel betyder “at gøre (eksisterende) ting bedre”. Resultatet af inkrementel innovation er oftest en forbedring af det eksisterende koncept, lav nyhedsgrad, relativ forudsigelig succesrate samt et begrænset behov for investering.

Kilde

Morris, M. H., Kuratko, D. F. & Covin, J. G. (2011): Corporate Entrepreneurship and Innovation - Entrepreneurial Development within Organizations. 3. udgave. South Western Cengage Learning.

Se også