Radikal innovation

Radikal innovation

Definition

En måde, hvorpå man skaber fundamentale forandringer af eksisterende løsninger, da nye tiltag vurderes bedre, mere effektive eller billigere. “Radikal” betyder “at gøre ting anderledes”. Resultatet af radikal innovation er oftest udviklingen af et helt nyt koncept, høj nyhedsgrad, relativt uforudsigelig succes samt et behov for investering.

Kilde

Morris, M. H., Kuratko, D. F. & Covin, J. G. (2011): Corporate Entrepreneurship and Innovation - Entrepreneurial Development within Organizations. 3. udgave. South Western Cengage Learning.