Merværdi

Merværdi

Definition

En forøget værdi til et produkt eller serviceydelse, der giver en virksomhed en konkurrencemæssig fordel.