Organisationsinnovation

Organisationsinnovation

Definition

Innovation, hvor en virksomhed eller organisation udvikler sig, så nye processer, rutiner, viden eller forretningsgange giver nye værdier til arbejdet, produkter, marked, målsætninger mv.

Synonymer

Organisatorisk innovation