Organisatorisk innovation

Organisatorisk innovation

Definition

Innovation, hvor en virksomhed eller organisation udvikler sig, så nye processer, rutiner, viden eller forretningsgange giver nye værdier til arbejdet, produkter, marked, målsætninger mv.

Synonymer

Organisationsinnovation