Fusion

Fusion

Definition

Et udtryk for, at to virksomheder eller organisationer går sammen og bliver etableret som et tredje selskab. Af fusionstyper findes der horisontal fusion, vertikal fusion og konglomeratfusion.

Se også

Ansoffs vækstmatrice

En model, der har til formål at systematisere en virksomheds nuværende muligheder eller potentiale for vækst. En virksomhed kan vækste gennem produkter (nuværende produkter eller nye produkter) eller markeder (nuværende markeder eller nye markeder). Ansoffs vækstmatrice er inddelt i fire bokse, herunder: markedspenetrering (en virksomhed forsøger at øge salget af nuværende produkter til de nuværende markeder), produktudvikling (en virksomhed forsøger at udvikle, videreudvikle og forbedre eksisterende produkter), markedsudvikling (en virksomheden forsøger at skabe vækst ved at sælge sit nuværende produkt på et nyt marked) og diversifikation (en virksomheden forsøger at sælge et nyt produkt på et nyt marked).

Markedsindtrængning

Omtales oftest som ‘Markedspenetrering’.. En del af Ansoffs vækstmatrice, der betegner, at en virksomhed forsøger at øge salget af nuværende produkter til nuværende markeder.. . Ansoff: “Market penetration is an effort to increase company sales without departing from an original product-market strategy. The company seeks to improve business performance either by increasing the volume of sales to its present customers or by finding new customers for present products.”