Konglomeratfusion

Konglomeratfusion

Definition

En sammenlægning af to virksomheder (eller flere), der udfører aktiviteter i forskellige produktlinjer. Formålet er bl.a. at sprede risici, tilsigte diversifikation og mindske kapitalomkostningerne.

Se også

Markedsindtrængning

Omtales oftest som ‘Markedspenetrering’.. En del af Ansoffs vækstmatrice, der betegner, at en virksomhed forsøger at øge salget af nuværende produkter til nuværende markeder.. . Ansoff: “Market penetration is an effort to increase company sales without departing from an original product-market strategy. The company seeks to improve business performance either by increasing the volume of sales to its present customers or by finding new customers for present products.”