Produktudvikling

Produktudvikling

Definition

En del af Ansoffs vækstmatrice, der betegner, at en virksomhed forsøger at udvikle, videreudvikle og forbedre eksisterende produkter.

Ansoff: “retains the present mission and develops products that have new and different characteristics such as will improve the performance of the mission.”

Kilde

Ansoff H. I. (1957): Strategies for Diversification. Harvard Business Review.