Ansoffs vækstmatrice

Ansoffs vækstmatrice

Definition

En model, der har til formål at systematisere en virksomheds nuværende muligheder eller potentiale for vækst. En virksomhed kan vækste gennem produkter (nuværende produkter eller nye produkter) eller markeder (nuværende markeder eller nye markeder). Ansoffs vækstmatrice er inddelt i fire bokse, herunder: markedspenetrering (en virksomhed forsøger at øge salget af nuværende produkter til de nuværende markeder), produktudvikling (en virksomhed forsøger at udvikle, videreudvikle og forbedre eksisterende produkter), markedsudvikling (en virksomheden forsøger at skabe vækst ved at sælge sit nuværende produkt på et nyt marked) og diversifikation (en virksomheden forsøger at sælge et nyt produkt på et nyt marked).

Kilde

Ansoff, I. (1965), Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York, NY.