Horisontal integration

Horisontal integration

Definition

En vækststrategi, hvor en virksomhed opkøber en konkurrent. Formålet med en sådan strategi er at forøge markedsandele og sikre mindre konkurrence.

Kilde

Ansoffs vækstmatrice