Edtech, femtech og foodtech? Bliv klædt på til fremtiden og de mange nye teknologier

Edtech, femtech og foodtech? Bliv klædt på til fremtiden og de mange nye teknologier
Jonas Thorup Langelund
Jonas Thorup Langelund

Edtech, femtech og foodtech. Det kan være svært at følge med. Startups disrupter og udfordrer etablerede virksomheder med nye teknologier. De er hurtigtvoksende. Eksperimenterende. Agile. Og moderne. Kan du følge med? Alt imens de mange startups brager frem med lynhurtige og moderne teknologier, bruger vi i stedet tiden på at kategorisere de mange nye begreber.

Fundéu BBVA præsenterer hvert år en kandidatliste med ”word of the year”, som samler udtryk og begreber inden for teknologi og digital innovation. 

I denne artikel præsenterer vi 17 sproglige nydannelser, som er udsprunget af teknologien og innovationens hastige fremskridt og behovet for at formidle og kategorisere de mange nye begreber. Vi starter rejsen i det fremadstormende marked inden for annoncering.


Adtech

Advertising + technology

Adtech dækker over analytiske og digitale teknologier inden for annoncering, som varetager, styrer og automatiserer en virksomheds reklameaktiviteter. Teknologierne dækker over digitale redskaber inden for SEO, Google Analytics, CRO, content marketing, annoncering, marketing automation, e-mail marketing og mange flere. Teknologierne bruges oftest til at målrette annoncering til enkeltpersoner og specifikke målgrupper. På markedet inden for adtech opererer aktuelle, danske startups som Morningscore, Passendo og Sleeknote.


Agtech

Agriculture + technology

Startups inden for agronomi forstyrrer landbruget med digitale løsninger, som optimerer og effektiviserer landbrugets produktion og forbedrer kvaliteten. Markedet er spækket med løsninger som droner, sensorer og landbrugsstyringssoftware. Desuden dækker Agtech over den nye generations gårde og bylandbrug, som i højere grad end tidligere implementerer teknologiske løsninger i deres daglige drift med det formål at forbedre produktionen. Farmbackup, AgroIntelli og Farmdroid er eksempler på startups på det danske agtech-marked.


Biotech

Biology + technology

Biotech-løsninger har en del tilfælles med løsninger inden for medtech, welfaretech og healthtech, som hver for sig kæmper om at forbedre vores liv. Biotech er en kombination af biologi og teknologi og er specielt anvendt inden for landbrug-, fødevare- og medicinalindustrien. Danske startups inden for biotech er ikke de mest synlige grundet målgruppen oftest findes på B2B- eller B2G-markedet eller som et niche markedssegment. De bioteknologiske startups tæller blandt andre Y-mAbs, IO Biotech og Symphogen.


Edtech

Education + technology

Uddannelsessektoren er i rivende udvikling med nye, innovative, digitale værktøjer som blended learning, flipped classrooms, mobile applikationer og andre online læringsplatforme. Nye teknologier disrupter den hidtidige måde, som lærere og undervisere formidler deres viden til elever og studerende. En udvikling, som kun spås stadigt voksende i fremtidens uddannelsessystem. Tænk over, hvilke teknologier du har mødt i din uddannelsestid. Det kunne være startups som Peergrade, Wordupmate eller Lix Technologies.


Femtech

Female + technology

Oprindeligt blev femtech-neologien myntet på startups, der omfavnede teknologiske løsninger med fokus på hygiejne- og sundhedsprodukter henvendt kvinder. I dag bruges begrebet om initiativer, der kombinerer teknologi og feminisme med det formål at udrydde kønsforskellen i tech-branchen blandt andet ved at fremme deltagelse af kvinder i STEM.


Fintech

Finance + technology

Fintech er nok den mest populære tech-neologisme. Begrebet omfavner innovative og digitale løsninger, der transformerer den finansielle sektor og forstyrrer klassiske bankers måde at tænke og – bogstavelig talt – handle på. Fintech-branchen er spækket med startups, som eksperimenterer med nye betalingsløsninger, databaseret beslutningstagning, Bitcoin og AI-drevne tjenester der lærer og genkender kundemønstre, adfærd og meget mere. Der findes nogle store danske spillere på markedet inden for fintech, blandt andre Lunar, Pleo og Spiir.


Foodtech

Food + technology

Foodtech dækker over teknologier inden for produktion og distribution af fødevarer. Af nævneværdige tech-løsninger findes virtuelle assistenter til madlevering, sociale medienetværk, 3D-madprintere og restauranter, der tilbyder virtuelle eller augmented reality-oplevelser. ToGoodToGo, Goforlocal og Chefmade er blandt andre startups, der har udviklet løsninger i en kombination af teknologi samt produktion og distribution af fødevarer.


Greentech

Green + technology

Grønne teknologier betegner en bred vifte af teknologiske løsninger og forretningsmodeller, der sigter mod at mindske madspil, minimere virksomheders miljøpåvirkning samt forebygge forurening og vedvarende energikilder som sol-, vind- og biobrændstof. Med greentech-løsninger sigter virksomheder mod FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nummer 6, 7, 11, 12, 13, 14 og 15. Greentech forbindes oftest med cleantech, som specifikt retter sig mod områder som energi, vand- og luftrensning samt rensning og behandling af spildevand. Climaid, Waturu og Seebord Technologies er nogle af de mange grønne teknologier på det danske greentech-marked.


Healthtech

Health + technology

Sundhedsteknologi forbindes ofte med biotech og medtech. Startups og teknologiske løsninger inden for healthtech-branchen leverer udstyr, services og rådgivning til pharma-, medico- og hospitalsindustrien. De har til formål at optimere patientpleje og udvikle løsninger der blandt andet omfavner wearables til overvågning og indsamling af data, samt sundhedsapps, der hjælper patienten gennem genoptræning og rehabilitering, eller virtuelle assistenter og robotter der agerer hjælper for patienten på et sygehus. Apopro, Hejdoktor.dk og Radiobotics er nogle af de mange startups i branchen for healthtech.


Insurtech

Insurance + technology

Virksomheder, der leverer løsninger inden for forsikringssektoren, sammenlignes oftest med branchen inden for fintech og proptech. Insurtech-løsninger dækker over sensorer, IoT, AI og big data, der hjælper med at udvikle nye måder til at opdage, indsamle og analysere data med det formål at effektivisere procedurer og produkter og imødekomme de krævende forbrugere. Etablerede virksomheder har også set dets potentiale og investerer nu massivt i udviklingen og de muligheder, der følger med, senest TopDanmark, der i samarbejde med det danske startup og forsikringsagentur, Kolibri Forsikring, har udviklet en app der tilbyder forsikringer til iværksættere og freelancere. På det danske marked findes yderligere startups som UNDO og Samlino.dk.


Legaltech

Legal + technology

Branchen for lov og orden tager også de teknologiske løsninger til sig. Den nye digitale revolution har ramt advokatfirmaer og juridiske fagfolk, som i stigende grad anvender virtual reality, AI og blockchain. Især sidstnævnte udbredes i højere grad under paraplyen af legaltech, som gør det muligt at udvikle smarte kontrakter, der kører automatisk i blockchain. Blandt de mange startups i Legaltech-branchen findes Legal Hero, Contractbook og AirHelp.


Medtech

Medical technology

Medicinsk teknologi dækker over løsninger i en branche inden for medicin, teknologiske hjælpemidler og sundhed. Medtech har en del til fælles med healthtech, biotech og welfaretech. Danmark er en af pionererne inden for udvikling og design af medicinsk udstyr. Branchen har de seneste år oplevet massiv vækst og spås i fremtiden kun stærkere. Det betyder, at virksomheder i højere grad efterspørger kvalificeret arbejdskraft. I Danmark er vi kendt for store spillere på markedet som Novo Nordisk, Coloplast og Oticon A/S. Men også de danske startups gør sit indtog, blandt andre Obital, Sonohaler og Hedia.


Proptech

Property + technology

Tro det eller ej, men nye teknologier inden for bygge- og ejendomsbranchen brager frem. Løsningerne skaber merværdi i en lettere konservativ branche i form af boligkøb baseret på blockchain-teknologi, machine learning, virtual reality, augmented reality, IoT-løsninger og softwaresystemer, der automatiserer ejendomsadministration. I proptech-branchen kan blandt andre nævnes danske spillere som Bomae, Brickshare og RentSafe.


Regtech

Regulation + technology

Regtech-neologien dækker over løsninger, der har til formål at forbedre lovgivningsmæssig overholdelse, at kunne håndtere risici forbundet med finansiel stabilitet og at sikre databeskyttelse af personoplysninger. Regtech-aktiviteter findes blandt andet i form af automatisering af processer og generering af rapporter, som kan bruges til at forbedre regulatoriske beslutningsprocesser i organisationer.


Retailtech

Retail + technology

I følge Danmarks statistik handler 80% over nettet i løbet af et år. Det presser detailbranchen markant. Mange virksomheder stræber efter at skabe den merværdi, som kunderne efterspørger. Men hvordan holder deltailbutikkerne fat i de krævende kunder? Måske er digitale produkter inden for retailtech svaret. Virksomheder bringer shoppingoplevelser til brick and mortar-butikker blandt andet ved at bruge RFID, droner, chatbots, AI, digitale assistenter, augmented reality og virtual reality.


Wealthtech

Wealth + technology

Wealthtech er ikke den mest velkendte tech-neologi, formentligt fordi fintech oftest tager al opmærksomheden. Startups inden for wealthtech udvikler innovative og moderne teknologier på et marked inden for investering- og kapitalforvaltning. En af de mest velkendte wealth-teknologier er Robo-advisors, som bruger algoritmer og machine learning til at rådgive kunder i banker om investering og styring af deres privatøkonomi. Robo advisors overvejer en privatkundes investeringsmuligheder og tager samtidig højde for væsentlige faktorer som indkomst, mål, ægteskabelig status og risikoaversion.


Welfaretech

Welfare + technology

I welfaretech-universet udvikler virksomheder moderne og innovative løsninger på et marked inden for sociale velfærdsydelser. Socialstyrelsen præsenterer welfaretech som teknologiske og digitale redskaber, der kommer forskellige målgrupper på det sociale område til gavn i deres dagligdag eller i forbindelse med velfærdsydelser og indsatser. Branchen inden for welfaretech udvikler sig hurtigt med teknologier som virtuelle assistenter, rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning samt softwaresystemer med integrerede alarmer og sensorer.Links:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/om-velfaerdsteknologi

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/otte-ud-af-ti-danskere-handler-over-nettet/

https://www.bbva.com/en/fintech-proptech-femtech-edtech-and-other-related-neologisms/

https://www.bbva.com/en/what-is-wealthtech/

Vores blog

Se flere artikler