Big data

Big data

Definition

Et sæt af teknikker og værktøjer, der bruges til at behandle og fortolke større datamængder, der genereres af den stigende digitalisering af indhold, større overvågning af menneskelige aktiviteter og spredning af Internet of Things (IoT). Big data bruges til at forstå, udvikle, effektivisere og forbedre en virksomheds forretning samt at styre forbrug, adfærd og forebygge sygdomme m.m. i et samfund.

Kilde

OECD (2016). An OECD Horizon scan of megatrends and technology trends in the context of future research policy.

Se også

Industri 4.0

En overordnet betegnelse for den fjerde industrielle revolution. Industri 4.0 er baseret på digitalisering og betegner mængden af nye, hurtigere og billigere teknologier, som virksomheder kan udnytte til nye produkter, processer og services. Definitionen på Industri 4.0 er mange - her et uddrag:. . Hermann et al. “Industrie 4.0 is a collective term for technologies and concepts of value chain organization. Within the modular structured Smart Factories of Industrie 4.0, CPS monitor physical processes, create a virtual copy of the physical world and make decentralized decisions. Over the IoT, CPS communicate and cooperate with each other and humans in real time. Via the IoS, both internal and cross-organizational services are offered and utilized by participants of the value chain.”. . Gilchrist: “Industry 4.0 is essentially a revised approach to manufacturing that makes use of the latest technological inventions and innovations, particularly in merging operational and information and communication technology.”. . Ras et al.: “A coordinated push for automation, big data, and internet-of-things in the smart factory and other cyber-physical systems (CPS).”