Sekundær data

Sekundær data

Definition

Informationer, der tidligere er indsamlet til et andet formål og dermed også let tilgængelige og billige (eller gratis) at fremskaffe, fx via Danmarks Statistik.