Hård data

Hård data

Definition

Data, som kan måles og vurderes i konkrete tal og anvendes blandt andet i tabeller eller grafer for at overskueliggøre et givent forhold.

Se også

Databeskyttelsesforordningen

En forordning, der har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i EU. Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft 25. maj 2018. Databeskyttelsesforordningen kaldes oftest for GDPR (General Data Protection Regulation).. . GDPR.eu: “The General Data Protection Regulation (GDPR) is the toughest privacy and security law in the world. Though it was drafted and passed by the European Union (EU), it imposes obligations onto organizations anywhere, so long as they target or collect data related to people in the EU.”