Persondata

Persondata

Definition

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, IP-adresse, e-mailadresse, betalingsinformationer, oplysninger vedr. tidligere erhvervede varer, fotos mv.