RFID

RFID

Definition

Forkortelse for: Radio Frequency IDentification
En teknologi, der har til formål at identificere mennesker og objekter. RFID fungerer ved hjælp af radiobølger, der sender et signal frem og tilbage mellem et såkaldt “tag” og en læser.