Greentech

Greentech

Definition

Green + technology
Moderne teknologi, der anvendes af private eller offentlige virksomheder, til at konkurrere på markedet inden for grønne initiativer, fx at mindske madspil, minimere miljøpåvirkning og forebygge forurening.

Se også

Welfaretech

Welfare + technology. Moderne teknologi, der anvendes af private eller offentlige virksomheder, til at konkurrere på markedet inden for sociale velfærdsydelser. Socialstyrelsen: ”Velfærdsteknologi er teknologiske og digitale redskaber, der kommer forskellige målgrupper på det sociale område til gavn i deres dagligdag eller i forbindelse med sociale velfærdsydelser og indsatser, fx i form af mainstreamteknologi, der dækker over teknologier, der bruges i samfundet i almindelighed (eksempelvis smartphones og tablets).”