Regtech

Regtech

Definition

Regulation + technology
Moderne teknologi, der anvendes af private eller offentlige virksomheder, til at konkurrere på markedet inden for lovgivningsmæssig overholdelse og persondatabeskyttelse.

Se også

Welfaretech

Welfare + technology. Moderne teknologi, der anvendes af private eller offentlige virksomheder, til at konkurrere på markedet inden for sociale velfærdsydelser. Socialstyrelsen: ”Velfærdsteknologi er teknologiske og digitale redskaber, der kommer forskellige målgrupper på det sociale område til gavn i deres dagligdag eller i forbindelse med sociale velfærdsydelser og indsatser, fx i form af mainstreamteknologi, der dækker over teknologier, der bruges i samfundet i almindelighed (eksempelvis smartphones og tablets).”