Femtech

Femtech

Definition

Female + technology
En branche, der oprindeligt blev bestod af moderne teknologi og innovative løsninger til at konkurrere på markedet inden for hygiejne- og sundhedsprodukter henvendt kvinder. I dag bruges begrebet oftest om initiativer, som kombinerer teknologi og feminisme med det formål at udrydde kønsforskellen mellem mænd og kvinder blandt andet ved at fremme deltagelse af kvinder i STEM.

Se også

Welfaretech

Welfare + technology. Moderne teknologi, der anvendes af private eller offentlige virksomheder, til at konkurrere på markedet inden for sociale velfærdsydelser. Socialstyrelsen: ”Velfærdsteknologi er teknologiske og digitale redskaber, der kommer forskellige målgrupper på det sociale område til gavn i deres dagligdag eller i forbindelse med sociale velfærdsydelser og indsatser, fx i form af mainstreamteknologi, der dækker over teknologier, der bruges i samfundet i almindelighed (eksempelvis smartphones og tablets).”