Greiners fasemodel

Greiners fasemodel

Definition

En model inddelt i fem faser, der har til formål at overskueliggøre og forstå de kriser, som kan opstå i forbindelse med vækst i virksomheder. Modellen tager udgangspunkt i, at vækst medfører nye strukturer og processer, som kræver nye måder at kommunikere og lede på. De fem faser består af: (Fase 1) Vækst gennem kreativitet (virksomheden grundlægges, få ansatte, grundlæggeren ejer og leder virksomheden, flad organisationsstruktur), (Fase 2) Vækst gennem ledelse (fortsat vækst, fokus på forretningen og effektivisering, udskillelse af arbejdsopgaver til mellemledere, det funktionelle princip som organisationsstruktur), (Fase 3) Vækst gennem uddelegering (fokus på strategi, uddelegering af arbejdsopgaver, nye afdelinger opstår, nye produkter og markedsområder, den divisionaliserede form som organisationsstruktur), (Fase 4) Vækst gennem koordinering (væksten stiger, belønning til medarbejdere, matrix-organisationen som organisationsstruktur) og (Fase 5) Vækst gennem samarbejde (selvorganisering blandt ansatte, samarbejde efter behov, social kontrol og selvdisciplin, matrix-organisationen som organisationsstruktur). Greiner har tilføjet en sjette fase: Vækst gennem alliancer (fortsat vækst gennem alliancer/samarbejder, overvejelser om vertikal- eller horisontal integration).

Kilde

Greiner, Larry E. (1998): Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review. Copyright © 1998 af the Harvard Business School Publishing Corporation: https://hbr.org/1998/05/evolution-and-revolution-as-organizations-grow

Se også

Ansoffs vækstmatrice

En model, der har til formål at systematisere en virksomheds nuværende muligheder eller potentiale for vækst. En virksomhed kan vækste gennem produkter (nuværende produkter eller nye produkter) eller markeder (nuværende markeder eller nye markeder). Ansoffs vækstmatrice er inddelt i fire bokse, herunder: markedspenetrering (en virksomhed forsøger at øge salget af nuværende produkter til de nuværende markeder), produktudvikling (en virksomhed forsøger at udvikle, videreudvikle og forbedre eksisterende produkter), markedsudvikling (en virksomheden forsøger at skabe vækst ved at sælge sit nuværende produkt på et nyt marked) og diversifikation (en virksomheden forsøger at sælge et nyt produkt på et nyt marked).