Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI)

Definition

En metode til at kunne overskue og anvende data i en virksomhed på tværs af flere forskellige databaser og applikationer. Faserne i Business Intelligence er inddelt i dataindsamling, databehandling og datapræsentation.

Se også