Bandwagon-effekten

Bandwagon-effekten

Definition

En del af et købemotiv og et udtryk for, at en forbruger ikke ønsker at skille sig ud fra mængden og derfor køber de mest populære varer og serviceydelsermarkedet, og som andre (omgangskredsen) også har.

Se også

Maslows behovspyramide

En pyramideformet model (opdelt i fysiske behov og sociale behov), der dækker fem forskellige behov, som mennesket altid har stræbt efter og altid vil stræbe efter at få opfyldt i livet. Behovene bør opfyldes nedefra og indebærer fysiske behov (mad, drikke, søvn, sex og sundhed), tryghed (sikkerhed, stabilitet, struktur og orden), sociale behov (venskab, kærlighed, fællesskab og tilhørsforhold), egobehovet (selvværd, respekt af/for andre, selvsikkerhed) samt selvrealiseringsbehovet (kreativitet, moral, problemløsning, spontanitet).