Egobehovet

Egobehovet

Definition

En del af Maslows behovspyramide, som dækker behovet for at få anerkendelse og ros fra andre. For at det næste behov (selvrealiseringsbehovet) kan dækkes, er det afgørende, at egobehovet er opfyldt.

Kilde

Abraham Maslow