Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide

Definition

En pyramideformet model (opdelt i fysiske behov og sociale behov), der dækker fem forskellige behov, som mennesket altid har stræbt efter og altid vil stræbe efter at få opfyldt i livet. Behovene bør opfyldes nedefra og indebærer fysiske behov (mad, drikke, søvn, sex og sundhed), tryghed (sikkerhed, stabilitet, struktur og orden), sociale behov (venskab, kærlighed, fællesskab og tilhørsforhold), egobehovet (selvværd, respekt af/for andre, selvsikkerhed) samt selvrealiseringsbehovet (kreativitet, moral, problemløsning, spontanitet).

Kilde

Abraham Maslow