Selvrealiseringsbehovet

Selvrealiseringsbehovet

Definition

En del af Maslows behovspyramide og en betegnelse for det øverste behov i pyramiden, som forsøges realiseret via udfordringer, spontanitet eller ansvar. At få opfyldt selvrealiseringsbehovet indebærer, at de fire andre behov er blevet dækket.

Kilde

Abraham Maslow