Marked

Marked

Definition

Et økonomisk område, hvor der foregår handel med varer eller serviceydelser – baseret på udbud og efterspørgsel. Definitionen på marked er mange - her et uddrag:

Armstrong & Kotler: “A market is the set of actual and potential buyers of a product. These buyers share a particular need or want that can be satisfied through exchange relationships.”

Kilde

Kotler, P. & Armstrong, G. (2010): Principles of Marketing. Thirteenth Edition. Pearson Prentice Hall.