Markedsforhold

Markedsforhold

Definition

Virksomhedens forhold på et marked i forhold til konkurrerende varer- eller serviceydelser.