Serviceydelse

Serviceydelse

Definition

En immateriel vare (arbejdsindsats) - noget uhåndgribeligt - der prisfastsættes på samme vilkår som et fysisk produkt. Ordet ’serviceydelse’ bruges om ydelser, der er ledsaget af en vare, fx vejledning, udbringning eller installation.

Synonymer

Tjenesteydelse